RAČUNANJE BODOVA

SREDNJA OCJENA OŠTEG USPJEHA U OSNOVOJ ŠKOLI
N A P O M E N A: prilikom unosa na dvije decimale za decimalni zarez umjesto zareza koristiti tačku "." !!! (npr. 4.67)
  VI razred:  
  VII razred:  
  VIII razred:  
  IX razred:  
PREDMETI IZ VIII i IX RAZREDA KOJI SE POSEBNO BODUJU ZA DATU STRUKU
предмети који се бодују
VIII RAZRED

IX RAZRED

predmet 1: predmet 1:
predmet 2: predmet 2:
predmet 3: predmet 3:
predmet 4: predmet 4:
predmet 5: predmet 5:
   BODOVI:    
   
>> N A P O M E N A <<
Izračunavanja na stranici su informativnog karaktera!