Svjetski dan voda

Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta. Ovaj datum je ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija 1992. godine. Obilježavanje ovog dana  omogućava da naučimo više o temama vezanim za vodu, da nas podstaknu da kažemo drugima kako treba da preduzmu nešto po tom pitanju.

Obilježavanjem ovog dana UN žele podsjetiti na važnost zaštite vode i nedostatak vode za piće u mnogim zemljama svijeta i upozoriti na neprocjenjivu vrijednost vode i njenu sve veću ugroženost, jer su zalihe ograničene.

Voda za piće je jedina namirnica koju koristi cjelokupno stanovništvo i to bez obzira na geografski položaj, socioekonomski status (siromasi, bogataši), vjeru i rasu, jer je potreba za vodom neophodna za normalno funkcionisanje ljudskog organizma. Danas u svijetu postoje 263 međunarodna riječna sliva, a čak 145 država na svojoj teritoriji ima riječni sliv koji dijeli sa drugom državom. Kada je riječ o čuvanju i zaštiti voda, neki podaci ukazuju na to da svakog dana dva miliona tona otpada završi u vodenim tokovima. BiH raspolaže značajnim vodnim bogatstvom, koje istovremeno predstavlja značajan ekonomski potencijal. Nažalost, kao i u drugim područjima, nedovoljno je ulagano u zaštitu voda i zaštitu od voda. Na teritoriji BiH u prosjeku godišnje padne oko 1250 l/m2 padavina, što je u odnosu na prosjek Evrope više za 250 l/m2. Od ukupne količine padavina (vode) sa teritorije BiH neiskorišteno otiče u prosjeku 57%.