Skola m

OBAVJEŠTENJE O MATURSKOJ SVEČANOSTI

Okupljanje maturanata će biti organizovano u školi od 17.30 časova, a zatim će uslijediti svečani defile u 18.15 časova.

Predviđeno je obraćanje predstavnika lokalne vlasti i Centra srednjih škola.

Polazak autobusa je u 19.00 časova.