Nastavni materijali

Obrađena tema za stručno usavršavanje: “Multimedijallni sadržaji u obrazovanju i e-učenje”. Prezentaciju možete pogledati OVDJE: