Četvrti razred školske 2020/21. godine

Četvrti jedan gimnazije - Odjeljenski starješina: Slađana Račić-Malbašić prof.
 1. Babić Milan
 2. Berić Dejan
 3. Kovačević Jovana
 4. Gačić Rada
 5. Kralj Nemanja
 6. Malinović Dejana
 7. Novaković Anita
 8. Novaković Rada
 9. Petrović Vedrana
 10. Popović Dajana
 11. Radulović Sanja
 12. Smiljanić Dejana
 13. Stojković Milica
 14. Stojković Nemanja
 15. Trivunić Đorđe
 16. Vučić Aleksandra
 17. Vukotić Dajana
 18. Živanić Nikola
Četvrti dva gimnazije - Odjeljenski starješina: Saša Babić, prof.
 1. Bundalo Milica
 2. Večernović Igor
 3. Vujanović Anđela
 4. Vujinović Snežana
 5. Gavrić Nadežda
 6. Gačić Sanja
 7. Grbić Ana Marija
 8. Kovačević Denis
 9. Miljević Marko
 10. Račić Sara
 11. Smiljanić Marko
 12. Stojković Snježana
 13. Cvijanović Tamara
 14. Cvijetić Anabela
Ekonomski tehničari - Odjeljenski starješina: Adriana Vučenović, prof.
 1. Bogosavac Boris
 2. Vujanović Duško
 3. Vukobratović Nikolina
 4. Grbić Slobodanka
 5. Đukić Dragica
 6. Žujić Boban
 7. Ivanović Gabriela
 8. Ivanović Slađan
 9. Janjić Mirka
 10. Kolarić Nikolina
 11. Lazić Dragan
 12. Malešević Aleksandar
 13. Mikulić Valentina
 14. Mitraković Vladana
 15. Nježić Vedran
 16. Pecija Angelina
 17. Radonjić Teodora
 18. Savić Branka
 19. Smiljanić Dragan
 20. Smiljanić Nemanja
 21. Todić Ratko
 22. Topić Milan
 23. Topić Slaven
 24. Trivalić Tamara