Četvrti razred

Ekonomski/bankarski tehničari - Odjeljenski starješina: Lela Bakić, prof.
Četvrti jedan gimnazije - Odjeljenski starješina: Julija Ugren, prof.
Četvrti dva gimnazije - Odjeljenski starješina: Dijana Lazić, prof.
Turistički tehničari  - Odjeljenski starješina: Dragica Pezerović, prof.